28. července 2006

Prohlášení WFDY za okamžité zastavení izraelské agrese proti libanonské a palestinské mládeži a lidu

Oblast Středního východu žije v děsivé nestabilitě způsobené rostoucí agresivitou imperialismu, jenž používá pro dosažení svých cílů všech prostředků. WFDY vyjadřuje své silné rozhořčení, protest a hluboké znepokojení ve vztahu k izraelským útokům proti Libanonu a Palestině v posledních dnech, jejichž výsledkem jsou stovky mrtvých a zraněných libanonských a palestinských lidí. Válečná mašinérie Izraele – podporovaná Spojenými státy americkými a jejich spojenci vraždila a páchala masakry na nevinných libanonských a palestinských lidech a ničila jejich společnost a ekonomiku a devastovala jejich území.

Tyto poslední válečné akce pouze potvrzují správnou pozici, kterou jsme již dříve vyjádřili, když jsme odsoudili imperialistické vměšování se do vnitřních věcí Libanonu a pokusy vyvolávat nestabilitu v zemi a v regionu, což bylo zaměřeno proti Sýrii, Palestině, Iráku a nepřímo proti Iránu s cílem změnit politickou mapu regionu podle imperialistického projektu tzv. Velkého Středního Východu pod hesly tzv. „boje proti terorismu“, „odstranění zbraní hromadného ničení“ a „demokratizace režimů“. Ačkoli cesta ke skutečné demokracii, před níž lidé stojí, je dlouhá, jsme přesvědčeni, že jedinou cestou je demokratizační proces vycházející ze svobodné vůle lidu a jeho každodenního zápasu a nikoli imperialistická intervence, jejímž jediným cílem je vykořistit lid a přírodní zdroje regionu.

Deklarace vyhlášené na summitu zemí G8 nedávno v ruském Petrohradu jasně odhalují imperialistické záměry vůči regionu Středního východu. Je jasné, že se v rámci současné situace pokoušejí vtáhnout i Sýrii a vměšovat se do jejích vnitřních záležitostí a že mají v úmyslu poslat mezinárodní vojenské síly do regionu, čímž by otevřeli dveře přítomnosti vojsk USA a Velké Británie v oblasti.

Je nezbytné ukončit tuto zločinnou eskalaci, která způsobuje mnoho obětí a nezměrné utrpení a žene celou oblast Středního východu do konfliktu ještě větších a nebezpečnějších rozměrů. Je nezbytné odsoudit brutální akce odplaty a trestání celého obyvatelstva s cynickým pošlapáváním nejzákladnějších lidských práv a jasným porušováním mezinárodního práva a principů Charty OSN. Mlčení a komplicita USA, Evropské unie a OSN ve věci těchto zločinů, jež nemůže nikdo ospravedlnit, jsou nepřijatelné a jsou potupením lidské důstojnosti.

Vyzýváme všechny naše členské a přátelské organizace na národní, regionální a mezinárodní úrovni stejně jako veškeré antiimperialistické mládežnické hnutí k zintenzivnění boje proti zločinnému tažení a k rozvinutí akcí, jež by vyburcovaly vědomí mladých lidí a pohnuly Izrael k okamžitému stažení svých sil a k zastavení všech vojenských operací v Libanonu a Palestině. Proto rovněž vyzýváme generálního tajemníka OSN a celé mezinárodní společenství a mírumilovné síly, aby intervenovaly a vykonávaly tlak na Izrael, aby ten okamžitě zastavil agresi proti libanonským a palestinským lidem.
Zdroj: