3. května 2012

Společné prohlášení WFDY a WPC k situaci v Sýrii a na Blízkém východě

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) a Světová rada míru vyjadřují vážné obavy z růstu imperialistické agresivity v blízkovýchodním regionu a z mír ohrožujících plánů USA, NATO, EU a jejich regionálních spojenců zaútočit na Sýrii a zároveň iniciovat a propagovat vznik občanské války v této zemi.

Naše dvě mezinárodní organizace zdraví mír milující lid a mládež Sýrie a vyjadřují svou upřímnou solidaritu k opravdovým a mírovým společenským protestům za spravedlivé požadavky na ekonomické, sociální, politické a demokratické změny v zemi. Syrský lid musí být vlastním pánem svého štěstí, bohatství a budoucnosti.

Pod žádnou záminkou neakceptujeme zahraniční politickou nebo vojenskou intervenci v Sýrii, která je v současnosti plánována USA, Izraelem a NATO, ruku v ruce s Tureckem a některými monarchiemi Perského zálivu, údajně na ochranu civilního obyvatelstva a lidských práv. Odsuzujeme toto pokrytectví a vyzýváme lidstvo k postavení se jakémukoliv opakování "Libyjského modelu".

13. února 2012

Prohlášení WFDY o vývoji v Sýrii

Posledních několik měsíců jsme svědky stupňujícího se tempa událostí v Sýrii, kdy země čelí závažným problémům při zachovávání občanského a sociálního míru uprostřed rostoucího násilí a imperialistické hrozby.

Imperialistické mocnosti se svými spojenci v této oblasti tvrdě usilují vytvořit podmínky a využít vzniklou situaci k zásahu v Sýrii a k vnucení svých plánů vlády a kontroly nad syrským lidem. Další důkaz o záměrech a plánech imperialistických zemí provádět v Sýrii politické a vojenské vměšování představuje poslední zasedání Rady bezpečnosti OSN.

V této souvislosti WFDY znovu potvrzuje svůj postoj odmítající jakékoliv formy vnějšího vměšování do vnitřních záležitostí suverénních zemí, jakou je Sýrie, a vyzývá k vnitřním řešením stupňujících se problémů mezi vládou a opozicí.

11. srpna 2011

Prohlášení WFDY k nepokojům v Londýně a dalších částech Velké Británie

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) odsuzuje bezohledné násilí a rozšířenou kriminalitu v posledních nocích, avšak chápe je jako přímý produkt kapitalistického systému, a z toho vyplývajícího nebezpečného nedostatku stability a práv pro dnešní mládež, doprovázeného nerovnoprávností a zhoršeného nebývalou úrovní odcizení.

Je jasné, že hněv mladých lidí vychází z řady faktorů, včetně policejní brutality, masivního snížení veřejných výdajů na mládež a další služby, a všeobecné frustrace z budoucnosti s malými vyhlídkami. WFDY dále poznamenává, že škrty ve veřejných výdajích měly nepřiměřený dopad na mládež a etnické menšiny.

První a hlavní odpovědnost za probíhající vlnu násilí nese systém, v němž Britové žijí, je zodpovědný za masovou nezaměstnanost, obrovskou míru nejistoty, mimořádně nákladný přístup k vyšším stupňům vzdělání a téměř nemožný přístup k náležitému bydlení zejména pro mladou generaci. Je také důležité připomenout, že je to současný systém, kdo zapojuje britskou mládež do válek jen k uspokojení touhy po zisku velkých národních i mezinárodních monopolů.

5. srpna 2011

Prohlášení WFDY a WPC k Palestině

Světová rada míru (WPC) a Světová federace demokratické mládeže (WFDY) spojuje své hlasy se stovkami milionů mírumilovných lidí, mládeže a studentů ve všech koutech světa v solidaritě s lidem Palestiny, který trpí pomalou genocidou pod okupací svého území. Případ pokračující okupace Palestiny izraelským režimem je zločinem proti lidskosti a flagrantní provokací vůči tisícům, které trpěly a bojovaly hrdinně za vznešené cíle svobody a spravedlnosti. Přes mnohé ústupky z palestinské strany v průběhu let s cílem nalézt životaschopné a spravedlivé řešení, vlády Izraele i ta stávající, odmítají přijmout právo palestinského lidu na svůj nezávislý stát vedle Izraele.

Vyjadřujeme upřímnou a srdečnou solidaritu s palestinskými muži a ženami, mládeží a studenty v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě ve své touze ukončit ponižování, diskriminaci a okupaci.

Odsuzujeme podporu, kterou poskytuje americký imperialismus během let izraelské okupaci Palestiny, a pokryteckou politiku EU, která je udržováním "stejného odstupu" od agresorů a obětí.

28. června 2011

Prohlášení WFDY k zatykači Mezinárodního trestního soudu na Muammara Kaddáfího

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na Muammara Kaddáfího, presidenta Libye, přičemž ho obviňuje z "nelegitimního zatýkání lidí" a "vražd členů opozice" stojících proti libyjské vládě v období od února 2011. 

ICC opět potvrzuje svoji roli směšné loutky imperialistického pořádku, jejímž jediným účelem je legitimizování imperialistických intervencí. 

Je vysoce důležité připomenout, že tento soud od počátku své existence nesoudí americké vojáky či zločiny spáchané Američany, a nikdy nevznesl ani slovo proti nesčetným zločinům NATO či jakékoli jiné imperialistické koalice či proti jejich intervenci.

30. května 2011

Prohlášení solidarity WFDY s bojem španělské mládeže

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) důrazně odsuzuje násilné represe prováděné policejními orgány provincie Katalánska proti mladým lidem tábořícím na protest proti vládní politice a za práva mládeže v centru Barcelony.

Jak je všeobecně známo, v průběhu minulého týdne, španělští mladí lidé (spolu s dalšími vrstvami hnutí španělských pracujících) pobývali utábořeni na náměstích po celé zemi. Ač pocházejí z různých prostředí a mají široce zaměřené cíle, je pro nás důležité zdůraznit, že přetrvávající boje těchto tisíců mladých lidí mají obecně pokrokový obsah: proti nejistotě a nezaměstnanosti, za řešení, které jako první klade dělníky a mládež a nikoliv banky a ekonomické skupiny, jak to bylo prováděno vládnoucími třídami v posledních desetiletích, a tím svým způsobem zpochybňují základy vládnoucího ekonomického a politického systému a samy jeho principy.

Represe, kterou trpí španělští mladí lidé v Barceloně - kde si vyžádala 121 zraněných - a v Lleidě, je znamením, že systém se nedokáže dobře vypořádat s protesty a zápasy a je připraven k použití jakýchkoli prostředků k jejich zastavení, jakmile ty poklidné se ukáží být nedostatečnými nebo neúčinnými. Tato represe je pokusem zastavit prohlubování politické povahy hnutí a jeho rozšiřovaní mimo tábory do dalších oblastí.

23. března 2011

Prohlášení WFDY k agresi v Libyi


Světová federace demokratické mládeže (WFDY) odsuzuje bombardování Libye silami NATO a jeho členských států pod záminkou ochrany "lidských práv" protestujících, kteří chtěli svrhnout Kaddáfího vládu.

Ve skutečnosti již samotný pouhý akt uznání rebelů jako partnerů pro dialog Evropskou unií a dalšími strukturami představuje provokaci vůči svrchovanosti Libye a nepřijatelný zásah do libyjských záležitostí.


Dvojí standardy imperialismu se dále stávají zjevnějšími, když v případě vstupu saudských jednotek do Bahrain za účelem potlačení pokračujícího lidového hnutí nebo potlačení lidového hnutí v Jemenu, imperialistické státy upřednostňují mlčení, a tak podporují postupující brutální represi.

18. února 2011

Prohlášení solidarity WFDY s povstáním bahrajnského lidu

V posledních dnech jsme svědky širokého hnutí protestů a demonstrací v Bahrajnu, které požaduje demokratickou politickou reformu směrem k ústavnímu demokratickému státu. Toto je historickým požadavkem pokrokových sil Bahrajnu a nyní se mnoho lidí kolem něj soustřeďuje. Desítky tisíc lidí požadující svá nezcizitelná politická práva vyšly do ulic, což je velice významné v zemi s půl miliónem obyvatel. Hnutí se zdá být jednotným a silným, což dává naději na možný úspěch pro lid.

Ale královský režim se uchyluje ke svým tradičním kriminálním nástrojům represe zahrnující přímou střelbu do demonstrantů, jejich pronásledování do jejich domovů a zatýkání jejich rodin. Režim se také snaží přiživit sektářské rozkoly v nábožensky rozmanité zemi, aby hnutí rozdělil. Úkony policie jsou velmi brutální, což vedlo k nejméně 7 mučednickým úmrtím mezi demonstranty a stovkám zraněných lidí.

V tomto ohledu považujeme za důležité a naléhavé, abychom vyjádřili naši solidaritu s mládeží a lidem Bahrajnu a žádáme tlak na tento režim prostřednictvím prohlášení a dopisů adresovaných velvyslanectvím a konzulátům v zahraničí, které odsuzují praktiky útlaku a represe v zemi, mimo protestů před diplomatickými misemi Bahrajnu požadovat všude, kde je to možné, aby režim naslouchal hlasu lidu a jeho požadavkům.

17. února 2011

Prohlášení WFDY k událostem v Egyptě

Je to velký historický okamžik hrdosti a důstojnosti, nadšení a vytrvalosti. Je to doba, kdy lid povstal za svá nezadatelná práva, kdy bojoval, vzbouřil se a vyhrál. Velký egyptský lid dosáhl obrovského vítězství, kterým může přetvořit budoucnost své země a také regionu. Po 30 letech tyranie Mubarakova režimu, loutky imperialismu v regionu, který pracoval ve dne v noci na ochraně zájmů USA a Izraele v tomto regionu, byl vyhnán lidem, i když v úplné ukázce pokrytectví teď všichni bývalí podporovatelé Mubarakova režimu přicházejí do médií, aby pozdravili úspěchy egyptského lidu svrhnutím svého včerejšího spojence.

V tomto ohledu WFDY vysoce oceňuje vítězství lidu a jeho organizací, a vyjadřuje svou solidaritu se všemi požadavky egyptského lidu v ústavních změnách, rozpuštění a zvolení nového parlamentu, a organizování nových, svobodných a otevřených prezidentských voleb umožňující lidu, aby rozhodl. WFDY také podporuje požadavky volající co nejdříve po obnovení civilního systému doprovázené ústavními změnami a politickými reformami.

WFDY vyzývá k pokračování v zápasu až do úplného dosažení všech práv egyptského lidu, a také k učinění egyptské revoluce pro celou mládež regionu i světa příkladem, že změna je možná a že skutečná moc spočívá pouze v rukách mas.

8. ledna 2011

Závěrečná deklarace 17. světového festivalu mládeže a studentstva

My, delegáti 17. festivalu studentstva a mládeže, shromáždění ze 126 zemí v počtu více než 15 000 delegátů, jsme se setkali pod heslem "Poražme imperialismus, za svět míru, solidarity a sociální přeměny" na půdě majestátní, dynamické a pulsující Jižní Afriky. Zde jsme bojovali po celá desetiletí, bok po boku, lidé nejrůznějšího původu za svržení tyranie systému apartheidu, udržujícího moc imperialismu nad naším lidem. Bojovali jsme spolu s lidem Jižní Afriky a dnes se zde setkáváme, abychom pokračovali v našem boji proti nespravedlnosti a diskriminaci.

Setkáváme se v Jižní Africe v předvečer stého výročí osvobozeneckého hnutí ANC, které bude v roce 2012. Činíme tak, abychom spolu s našimi soudruhy diskutovali to, jak daleko jsme došli v budování ne-rasové, ne-sexistické, demokratické a prosperující společnosti, v boji s plným nasazením za porážku imperialismu ve všech jeho formách. Přišli jsme oslavit konání festivalu v Jižní Africe, vědomi si nádherné role, kterou osvobozenecké hnutí sehrálo, když přineslo do Jihoafrické republiky demokracii, vědomi si toho, že Mládež ANC patří k zakládajícím členům festivalového hnutí a z jeho řad vzešel první africký prezident WFDY. Přišli jsme sem, abychom vzdali poctu příspěvku Andila Yawy a všech festivalových veteránů za to, že nám prostřednictvím festivalového hnutí poskytli nástroj solidarity, bratrství a prostředek změny. Věnovali jsme tento festival boji a odkazu 2 hrdinů, kteří nám umožnili hovořit o solidaritě a míru ve světě: veliteli Fidelu Castrovi a Madibovi Nelsonu Mandelovi. Děkujeme jim za jejich neúnavného ducha.

63 roků poté, co byl první světový festival mládeže zorganizován v Praze, upozorňujeme na důležitou roli, kterou socialistický tábor hrál v podpoře této vrcholné události proti-imperialistické mládeže. Umístění SFMS samo je vyjádřením solidarity s bojem místního lidu. SFMS je výrazem boje proti imperialismu a boje proti vykořisťování člověka člověkem. Zvláštní význam má příspěvek socialistické Kuby, a to nejen proto, že dvakrát Festival hostila, ale také proto, že tím, že tak učinila v roce 1997, pomohla tím znovu uvést do života festivalové hnutí navzdory potížím mezinárodního protiimperialistického a dělnického hnutí v 90. letech. Blahopřejeme WFDY k jejímu 65. výročí, za její příspěvek k boji za mír, spravedlnost a festivalové hnutí a v letošním roce také slavíme 65 let vítězství národů nad nacistickým fašismem.

20. března 2009

Prohlášení WFDY k výročí založení NATO

Za svoji šedesátiletou historii se NATO stalo vražedným a destrukčním nástrojem, sloužícím zájmům imperialismu. NATO, zrozené z antikomunistické politiky USA a jejich imperialistických spojenců v Evropě, hrálo rozhodující roli při podpoře útlaku demokratických, pokrokových a antiimperialistických hnutí (jak tomu bylo v Itálii), diktátorů (jak tomu bylo v Portugalsku, Řecku či Turecku), vystupovalo proti africkému a asijskému lidu, který hrdinně bojoval za svoji nezávislost a osvobození od koloniálního útlaku. V neposlední řadě NATO bojuje proti demokratickým procesům v Latinské Americe. Po rozpadu socialistického bloku NATO ukázalo, že jeho cíle nebyly nikdy ?obranné" (jak to prohlašovalo v zakládající smlouvě z dubna 1949).

Útok na Jugoslávii v roce 1999 zůstane historickým milníkem první intervence NATO mimo hranice svých členských států (brzo následované okupací Afghánistánu). Bomby ničící školy, nemocnice, mosty a obytné čtvrti měst a zabíjející tisíce Jihoslovanů byly ospravedlňovány údajnou ochranou demokracie, avšak ve skutečnosti se jednalo o trest pro Jugoslávii, která se nechtěla podřídit imperialistickému světovému pořádku, určovanému USA.

Současná doba je dobou rozšiřování NATO a jeho vlivu, napětí a militarismus tak neustále rostou. Úsilí o vojenskou porážku Ruska a Číny (z mnoha různých důvodů) je znamením, že imperialismus ve svých útocích neustane, dokud nebude plně ovládat všechna místa a zdroje na Zemi. Tzv. ?protiraketový štít" (v rámci Evropských hranic Ruska) není obranou, ale především se jedná o další krok směrem ke zvyšování pravděpodobnosti obrovské války v blízké budoucnosti, jak už to jasně ukázaly provokace ze strany Gruzie vůči Rusku (v srpnu 2008).

11. ledna 2009

Prohlášení WFDY k útoku na území Gazy

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) odsuzuje a jednoznačně odmítá brutální, protizákonný a zločinný útok izraelské armády na palestinské území Gazy Současně je přesvědčena, že fakt, že izraelská vláda se přikročila k válce, je vyjádřením politického selhání v Gaze a v celé oblasti. V posledních dnech izraelská armáda svými bombami a zbraněmi zničila tisíce domů, zabila stovky Palestinců (jen první den bylo zmasakrováno 120 palestinských policistů) zranila další tisíce, jejichž jediným zločinem byl boj za svou zemi. Útok Izraele není založen na obranných důvodech, především proto, že masové vraždění a ničení nejsou nikdy cestou míru nebo řešením konfliktu. Navíc, je důležité připomínat, že Izrael (s aktivní spoluúčastí Egypta) je přesně tou samou zemí, která obléhala Gazu po mnoho měsíců, nedovolujíc místním obyvatelům komunikaci s vnějším světem a způsobujíc tak skutečnou humanitární katastrofu.

Je to ta ten samý Izrael, který postavil nelegální a hanebnou zeď v palestinském území, která Palestincům znemožňuje volný pohyb v jejich vlastní zemi. Ten samý Izrael, který dennodenně přepadá Palestinu, nelegálně a svévolně vězní její obyvatele. Ten samý Izrael, který vykácel olivovníky v Palestině, zanechávajíce palestinskou ekonomiku v beznaději a obyvatele v nezaměstnanosti. Je to ten samý Izrael, který otrávil vodu, kterou pili Palestinci, čímž zvýšil výskyt rakoviny.

WFDY věří, že heslo boje proti Hamásu a terorismu bylo použito jako záminka k potlačení palestinského odporu, tvořeného různými frakcemi, především sekulárním levicovým hnutím lidového odporu. Spiknutí, které má případ Palestiny ?vyřešit? likvidací palestinské identity a zničením všeho co ji představuje, je společným zájmem Egypta, Saúdské Arábie, Jordánska a dalších arabských režimů. USA plně podporují a plně kryjí válku, zatímco Evropská unie dává Izraeli stále více a více času před vydáním skutečného stanoviska, zavírajíc oči před celou situací, která, jak je již dlouho známo, je velmi špatná a skutečně katastrofální. Je to spiknutí se vším všudy, spiknutí řady imperialistických sil, jejich loutek na Středním východě a sionistického zločinného státu Izrael. WFDY vyjadřuje svoji plnou solidaritu se všemi projevy odporu a solidarity, organizovaných po celém světě během posledního týdne.

20. října 2008

Prohlášení WFDY k výsledkům referenda v Ekvádoru

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) obdržela s velkým potěšením zprávy o historickém vítězství „Ano“ nové Ústavě republiky Ekvádor, která získala 70% podporu. Dle slov prezidenta Ekvádoru Correi bylo tak vyjádřeno jednoznačné přání obyvatelů Ekvádoru stát se novým národem: suverénním, rovnoprávným, produktivním, bez bídy, diskriminace, nezaměstnanosti.

Tato nová ústava znovu porazila neoliberální model, který způsoboval chudobu tisíců obyvatel Ekvádoru. Ústava zakazuje instalaci cizích vojenských základen na území Ekvádoru, obsahuje opatření o ochraně životního prostředí, zajištění dostatečného přísunu potravin, o uznání kulturní a národností plurality, což z ní dělá jednu z nejpokrokovějších ústav světa. 

Světová federace demokratické mládeže vyjadřuje své uznání úsilí vlády a mládeže Ekvádoru, kteří se zavázali k utváření „občanské revoluce: radikální proces změn, výrazných a rychlých“. WFDY vyzývá všechny své členy a spřátelené organizace, všechnu mládež světa, aby vyjádřili svoji plnou solidaritu a podporu vůči změnám, které v Ekvádoru v současnosti probíhají.

14. října 2008

Prohlášení WFDY ke světové finanční krizi

V posledních týdnech nabývají na intenzitě veřejné diskuze o tzv. ekonomické krizi, která má svůj počátek v USA a má samozřejmě výrazné dopady i na Evropu, znamená ohrožení pro celosvětovou ekonomiku. Tato krize, kterou ekonomové, odchovaní imperialismem nejsou s to vysvětlit, vznikla dlouholetou kumulací finančních spekulací, které nikdy nevytvořily žádný konkrétní výrobek, byly pouze zdrojem stále rostoucích astronomických zisků několika málo vlastníků nadnárodních korporací.

Tato krize je přirozeným důsledkem protikladů imperialismu a důvody, které k ní vedly, se jasně ukáží po analýze způsobu fungování imperialistické globalizované ekonomiky, na níž se podílí USA, Evropská unie a Japonsko vůči zbytku světa. 

“Řešení” této krize , které hledají imperialisté, znamenají útok na obyvatele celého světa, ti nejchudší musí opět zaplatit za krizi, která musela přijít v důsledku nadvlády imperialistů a jejich ekonomických spojenců nad světem. 

8. června 2008

Prohlášení WFDY k zadržení člena KSM

21. května 2008 byl na demonstraci proti privatizaci zdravotnických zařízení zadržen člen Komunistického svazu mládeže. Tato demonstrace, organizovaná zdravotnickými odbory, byla namířena proti asociální politice současné vlády České republiky, složené z Občanské demokratické strany, Strany zelených a KDU – ČSL. Na této demonstraci, v rozporu se všemi demokratickými právy policisté zadrželi člena KSM.

Důvodem tohoto skandálního kroku byl transparent s logem KSM proti rušení nemocnic a poplatkům ve zdravotnictví, který držel v ruce. Přes veškerý odpor účastníků demonstrace ho naložili do auta a odvezli na policejní stanici. Díky obrovské podpoře, solidaritě doma i ze zahraničí a také intervencí komunistických poslanců byl propuštěn. Avšak materiály KSM byly zabaveny. Odmítáme jednoznačně tuto špinavou kampaň, namířenou cíleně proti organizovanému pokrokovému hnutí, proti lidem, kteří vždy stojí v první linii lidového boje – proti komunistům. 

Znovu vyzýváme všechny organizace k vyjádření solidarity s bojem KSM a organizování akcí na jejich podporu ve svých zemích, stejně jako ke zveřejňování petice. 18. červen vyhlašujeme jako mezinárodní den aktivit na podporu KSM.

5. května 2008

Prohlášení solidarity WFDY s mládeží a lidem Zimbabwe

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) tímto vyjadřuje svoji plnou solidaritu a podporu mládeži a lidu Zimbabwe po volbách dne 29.března 2008. WFDY gratuluje ZANU PF za demokratický, mírový, svobodný a spravedlivý průběh, ve kterém volby proběhly, podtrhujíc fakt, že takovýto druh voleb proběhl v Africe vůbec poprvé. WFDY věří, že výsledky voleb nejsou a nebudou jen milníkem pro pokrokovou revoluci strany, ale také posílí významným způsobem naši organizaci, naše aktivity a díky tomu samozřejmě náš boj proti imperialistickým útokům, za trvalý mír, demokracii, sociální pokrok, mezinárodní solidaritu, spolupráci a přátelství mezi lidmi, za přeměnu společnosti na spravedlivou a bohatstvím oplývající společnost, za lepší svět, kde by se lidstvo mohlo plně osvobodit.

Při neustálé agresivitě, používané na politické, ekonomické, vojenské a ideologické úrovni jsou útoky imperialismu prezentovány pod hesly tzv. „demokratických režimů“. My však věříme, že jediná skutečná demokracie je ta, která pochází ze svobodné vůle lidu a jejich dennodenních bojů a ne prostřednictvím útlaku imperialismu, který vede jednoznačně pouze k vykořisťování a kontrole nad lidmi i přírodními zdroji. 

WFDY odsuzuje vměšování Velké Británie a jejích „spojenců“ do vnitřních záležitostí Zimbabwe. To je pln právo lidu Zimbabwe, vybrat si ty, kdo je povedou, jako suverénní stát. Využíváme této příležitosti k tom, abychom pogratulovali Zimbabwe k již 28 letům nezávislosti. 

4. května 2008

Prohlášení WFDY za mírový průběh olympijských her v Pekingu

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) požaduje okamžité zastavení provokací imperialismu! WFDY vyzývá všechnu mládež světa ke sjednocení veškerého úsilí k úspěšnému a mírovému průběhu olympijských her v Pekingu, proti všem úmyslům a aktivitám imperialismu. Veškerá lživá propaganda, vytvářená imperialistickými médii, za pomoci řady veřejných vystoupení významných osobností, jak z politické tak umělecké oblasti, je pouze vyjádřením touhy imperialistů po oslabení Číny, která v současnosti tvoří jednu z hlavních překážek nastolení plné nadvlády imperialismu.

Olympijské hry bychom měli vidět jako příležitost pro sportovce a diváky, kdy většina z nich jsou mladí lidé, k výměně zkušeností a, díky přátelství a solidaritě, zintezivnit své vztahy pro sjednocení všech lidí světa, což neplatí jen pro olympijské hry, ale pro sport jako takový. 

Evropská komise, Evropský parlament, USA a další země či struktury nesmí zasahovat do suverenity Číny (či jakékoli jiné země) a nezadatelného práva lidí těchto zemí, vybrat si svoji cestu. 

8. dubna 2008

Pozdrav WFDY 8. sjezdu KSM

Drazí soudruzi, Světová federace demokratické mládeže (WFDY) srdečně zdraví 8. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM), věříce že se jedná o velice důležitý okamžik. Jsme si jisti, že úspěch vašeho sjezdu zvětší možnosti rozvoje antiimperialistického boje mládeže v České republice a posílí vaši organizaci. WFDY plně podporuje a zdraví váš každodenní boj proti NATO a imperialistickému tlaku na Českou republiku. Militarizace není cestou míru, je cestou mnoha válek a velkého vykořisťování, jak můžeme vidět v mnoha zemích východní Evropy, Balkánu, Středního východu a Afriky. 

Dnes, když odpor mládeže a národů vytváří pro imperialismus stále více obtíží, zvyšuje imperialismus agresivitu, aby udržel svou dominanci. Toto můžeme vidět v Iráku, Afghánistánu, Palestině a dalších zemích, kde se lidé staví na odpor imperialistické dominanci imperialistické trojice USA, Evropské unie a Japonska.

WFDY odsuzuje proces kriminalizace komunistických a pokrokových organizací a bojuje za svobodu organizování a projevu pro všechny, kteří stejně jako KSM bojují za spravedlivou a mírovou budoucnost. 

28. července 2006

Prohlášení WFDY za okamžité zastavení izraelské agrese proti libanonské a palestinské mládeži a lidu

Oblast Středního východu žije v děsivé nestabilitě způsobené rostoucí agresivitou imperialismu, jenž používá pro dosažení svých cílů všech prostředků. WFDY vyjadřuje své silné rozhořčení, protest a hluboké znepokojení ve vztahu k izraelským útokům proti Libanonu a Palestině v posledních dnech, jejichž výsledkem jsou stovky mrtvých a zraněných libanonských a palestinských lidí. Válečná mašinérie Izraele – podporovaná Spojenými státy americkými a jejich spojenci vraždila a páchala masakry na nevinných libanonských a palestinských lidech a ničila jejich společnost a ekonomiku a devastovala jejich území.

Tyto poslední válečné akce pouze potvrzují správnou pozici, kterou jsme již dříve vyjádřili, když jsme odsoudili imperialistické vměšování se do vnitřních věcí Libanonu a pokusy vyvolávat nestabilitu v zemi a v regionu, což bylo zaměřeno proti Sýrii, Palestině, Iráku a nepřímo proti Iránu s cílem změnit politickou mapu regionu podle imperialistického projektu tzv. Velkého Středního Východu pod hesly tzv. „boje proti terorismu“, „odstranění zbraní hromadného ničení“ a „demokratizace režimů“. Ačkoli cesta ke skutečné demokracii, před níž lidé stojí, je dlouhá, jsme přesvědčeni, že jedinou cestou je demokratizační proces vycházející ze svobodné vůle lidu a jeho každodenního zápasu a nikoli imperialistická intervence, jejímž jediným cílem je vykořistit lid a přírodní zdroje regionu.

Deklarace vyhlášené na summitu zemí G8 nedávno v ruském Petrohradu jasně odhalují imperialistické záměry vůči regionu Středního východu. Je jasné, že se v rámci současné situace pokoušejí vtáhnout i Sýrii a vměšovat se do jejích vnitřních záležitostí a že mají v úmyslu poslat mezinárodní vojenské síly do regionu, čímž by otevřeli dveře přítomnosti vojsk USA a Velké Británie v oblasti.

10. září 2005

Závěrečná deklarace 16. světového festivalu mládeže a studentstva

16. Světový festival mládeže a studentstva (SFMS) se sešel úspěšně v Caracasu, v Bolívarovské republice Venezuele ve dnech 7.-15. srpna 2005, aby tak zajistil kontinuitu festivalového hnutí a posílil svou tradici nejvýznamnější politické, kulturní a antiimperialistické akce pořádané pokrokovými a demokratickými mládežnickými a studentskými silami světa.

Tohoto šestnáctého ročníku se zúčastnilo přes 17 tisíc delegátů a delegátek z místních, národních, regionálních a mezinárodních organizací ze 144 zemí, zastupujících miliony mladých lidí a studentů světa. Tato mládež se sešla bez rozdílu věku, přesvědčení, druhu, etnického a sociálního původu, účastnila se množství různorodých činností 16. SFMS a v předcházejících měsících, během přípravného procesu, pochopila potřeby politického okamžiku a dokázala se zmobilizovat a otevřít široký prostor pro debaty ve stovkách měst a zemí a názorově se sjednotit kolem hesla, pod nímž jsme byli do Caracasu svoláni: „Za mír a solidaritu, bojujeme proti imperialismu a válce!“

Dnes, čtyři roky po plodném 15. SFMS v Alžírsku, vedou imperialistické síly světa v čele s vládou Spojených států agresivní a podlou ofenzívu, pokoušejí se bezohledně odstraňovat z cesty veškeré překážky, aby zkonsolidovaly svou moc v globálním měřítku. Tento festival se uskutečnil v okamžiku pro lidstvo historickém, na kontinentu, jenž uštědřuje imperialismu rozhodné porážky, v zemi, kráčející cestou nadějí. Konal se v ovzduší tradiční solidarity a boje festivalového hnutí a potvrdil svůj pevný postoj mezi dvěma tendencemi svádějícími nesmiřitelnou bitvu – imperialismem s jeho politikou války a intervencí na straně jedné a národy bojujícími za svá nezadatelná práva na straně druhé.

6. září 2001

Závěrečná deklarace 15. světového festivalu mládeže a studentstva

My, delegáti 15. světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS), pocházející ze 143 zemí reprezentujících milióny mladých a studentů sdružených v národních, oblastních a mezinárodních organizacích, společně shromáždění v Alžíru pod heslem »Globalizujme boj za mír, solidaritu, rozvoj, proti imperialismu« čtyři roky po úspěšném konání 14. SFMS na Kubě, na tomto prvním SFMS v novém století, konajícím se poprvé v Africe a v arabském světě, se usnášíme na následujícím:

Opíráme se o tradice festivalového hnutí, které vždy stavělo na mírových hodnotách, demokracii a společenském pokroku, které bylo největší platformou pro mezinárodní solidaritu světové mládeže a studentstva v bojích proti otroctví, kolonialismu a imperialismu, za osvobození všech národů a lidí.

S hrdostí bereme na vědomí vítězství vlasteneckých a lidově osvobozeneckých bojů proti kolonialismu, neokolonialismu, fašismu a apartheidu, i četné úspěchy lidského úsilí za politickou, ekonomickou a sociální svobodu ve 20. století.

12. února 1999

Politická deklarace WFDY

My, reprezentanti mládežnických organizací, jež se sešli 28. - 31. ledna 1999 na Kypru při příležitosti 15. shromáždění Světové federace demokratické mládeže, prohlašujeme následující:

Úvod

1. Od 14.shromáždění WFDY před 4 lety se svět dostal do velmi kritické situace a prošel mnoha změnami a vývojem. Světový imperialistický systém vyvolává mezinárodní finanční a politické aféry a krize na regionální i národní úrovni.