8. dubna 2008

Pozdrav WFDY 8. sjezdu KSM

Drazí soudruzi, Světová federace demokratické mládeže (WFDY) srdečně zdraví 8. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM), věříce že se jedná o velice důležitý okamžik. Jsme si jisti, že úspěch vašeho sjezdu zvětší možnosti rozvoje antiimperialistického boje mládeže v České republice a posílí vaši organizaci. WFDY plně podporuje a zdraví váš každodenní boj proti NATO a imperialistickému tlaku na Českou republiku. Militarizace není cestou míru, je cestou mnoha válek a velkého vykořisťování, jak můžeme vidět v mnoha zemích východní Evropy, Balkánu, Středního východu a Afriky. 

Dnes, když odpor mládeže a národů vytváří pro imperialismus stále více obtíží, zvyšuje imperialismus agresivitu, aby udržel svou dominanci. Toto můžeme vidět v Iráku, Afghánistánu, Palestině a dalších zemích, kde se lidé staví na odpor imperialistické dominanci imperialistické trojice USA, Evropské unie a Japonska.

WFDY odsuzuje proces kriminalizace komunistických a pokrokových organizací a bojuje za svobodu organizování a projevu pro všechny, kteří stejně jako KSM bojují za spravedlivou a mírovou budoucnost. Demokratická práva jsou nezbytnými právy pro svět přátelství, solidarity a míru a útoky na ně nejsou jen věcí komunistů, ale všech pokrokových a demokratických sil. To je důvodem, proč je zákaz KSM věcí všech mladých lidí světa a proč WFDY udělá proti tomuto kroku vše, co je v jejích silách.

Imperialismus nemůže zakázat budoucnost!

Ať žije KSM!

Ať žije boj mládeže za mír mezinárodní solidaritu!

Mládež jednotně za trvalý mír!