14. října 2008

Prohlášení WFDY ke světové finanční krizi

V posledních týdnech nabývají na intenzitě veřejné diskuze o tzv. ekonomické krizi, která má svůj počátek v USA a má samozřejmě výrazné dopady i na Evropu, znamená ohrožení pro celosvětovou ekonomiku. Tato krize, kterou ekonomové, odchovaní imperialismem nejsou s to vysvětlit, vznikla dlouholetou kumulací finančních spekulací, které nikdy nevytvořily žádný konkrétní výrobek, byly pouze zdrojem stále rostoucích astronomických zisků několika málo vlastníků nadnárodních korporací.

Tato krize je přirozeným důsledkem protikladů imperialismu a důvody, které k ní vedly, se jasně ukáží po analýze způsobu fungování imperialistické globalizované ekonomiky, na níž se podílí USA, Evropská unie a Japonsko vůči zbytku světa. 

“Řešení” této krize , které hledají imperialisté, znamenají útok na obyvatele celého světa, ti nejchudší musí opět zaplatit za krizi, která musela přijít v důsledku nadvlády imperialistů a jejich ekonomických spojenců nad světem. 

Nadto jsou v rozporu s velmi rozšířenou imperialistickou filozofií tvrdící, že stát se přece nemůže vměšovat do soukromého sektoru. 

Miliardy napumpované do bankovních účtů těchto společností a nacionalizace bank či společností přinesou jen a jen dluhy veřejnému sektoru každé země, je to neakceptovatelné a znamená to další nespravedlnost. Kolik tisíc veřejných nemocnic, univerzit, škol, sportovních center a kulturní infrastruktury by se mohlo zbudovat a provozovat za tyto peníze? Kolik milionů lékařů by mohlo získat vzdělání? Na kolik let by tyto prostředky pokryly potravní potřeby lidstva, pokud by byly investovány do procesů rozvoje, do produkce zvláště pak v Africe a v jihovýchodní Asii? 

Světová federace demokratické mládeže tuto situaci zásadně odmítá a vyzývá všechny své členy a spřátelené organizace, aby sjednotily své úsilí a umožnily tak mládeži světa pochopit, o co jde, a bojovat proti těmto novým útokům na práva mládeže a lidu planety. 

Díky našemu společnému boji a vzájemné solidaritě jsme schopni porazit imperialismus zrušením principů nerovnosti mezi lidmi, na kterých je založen, vybudováním světa míru, spravedlnosti a sociálního rozvoje.

1. října 2008