20. října 2008

Prohlášení WFDY k výsledkům referenda v Ekvádoru

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) obdržela s velkým potěšením zprávy o historickém vítězství „Ano“ nové Ústavě republiky Ekvádor, která získala 70% podporu. Dle slov prezidenta Ekvádoru Correi bylo tak vyjádřeno jednoznačné přání obyvatelů Ekvádoru stát se novým národem: suverénním, rovnoprávným, produktivním, bez bídy, diskriminace, nezaměstnanosti.

Tato nová ústava znovu porazila neoliberální model, který způsoboval chudobu tisíců obyvatel Ekvádoru. Ústava zakazuje instalaci cizích vojenských základen na území Ekvádoru, obsahuje opatření o ochraně životního prostředí, zajištění dostatečného přísunu potravin, o uznání kulturní a národností plurality, což z ní dělá jednu z nejpokrokovějších ústav světa. 

Světová federace demokratické mládeže vyjadřuje své uznání úsilí vlády a mládeže Ekvádoru, kteří se zavázali k utváření „občanské revoluce: radikální proces změn, výrazných a rychlých“. WFDY vyzývá všechny své členy a spřátelené organizace, všechnu mládež světa, aby vyjádřili svoji plnou solidaritu a podporu vůči změnám, které v Ekvádoru v současnosti probíhají.

29. září 2008