17. února 2011

Prohlášení WFDY k událostem v Egyptě

Je to velký historický okamžik hrdosti a důstojnosti, nadšení a vytrvalosti. Je to doba, kdy lid povstal za svá nezadatelná práva, kdy bojoval, vzbouřil se a vyhrál. Velký egyptský lid dosáhl obrovského vítězství, kterým může přetvořit budoucnost své země a také regionu. Po 30 letech tyranie Mubarakova režimu, loutky imperialismu v regionu, který pracoval ve dne v noci na ochraně zájmů USA a Izraele v tomto regionu, byl vyhnán lidem, i když v úplné ukázce pokrytectví teď všichni bývalí podporovatelé Mubarakova režimu přicházejí do médií, aby pozdravili úspěchy egyptského lidu svrhnutím svého včerejšího spojence.

V tomto ohledu WFDY vysoce oceňuje vítězství lidu a jeho organizací, a vyjadřuje svou solidaritu se všemi požadavky egyptského lidu v ústavních změnách, rozpuštění a zvolení nového parlamentu, a organizování nových, svobodných a otevřených prezidentských voleb umožňující lidu, aby rozhodl. WFDY také podporuje požadavky volající co nejdříve po obnovení civilního systému doprovázené ústavními změnami a politickými reformami.

WFDY vyzývá k pokračování v zápasu až do úplného dosažení všech práv egyptského lidu, a také k učinění egyptské revoluce pro celou mládež regionu i světa příkladem, že změna je možná a že skutečná moc spočívá pouze v rukách mas.

Duch revoluce se šíří regionem, po Tunisku přišel Egypt a po Egyptu lid bude pokračovat v zápasu o další vítězství.

Zesilme zápas a pokračujme na této cestě!

Bojujme za demokratický pokrokový Blízký východ bojující proti imperialismu!

Podpořme mládež a lid Egypta!