18. února 2011

Prohlášení solidarity WFDY s povstáním bahrajnského lidu

V posledních dnech jsme svědky širokého hnutí protestů a demonstrací v Bahrajnu, které požaduje demokratickou politickou reformu směrem k ústavnímu demokratickému státu. Toto je historickým požadavkem pokrokových sil Bahrajnu a nyní se mnoho lidí kolem něj soustřeďuje. Desítky tisíc lidí požadující svá nezcizitelná politická práva vyšly do ulic, což je velice významné v zemi s půl miliónem obyvatel. Hnutí se zdá být jednotným a silným, což dává naději na možný úspěch pro lid.

Ale královský režim se uchyluje ke svým tradičním kriminálním nástrojům represe zahrnující přímou střelbu do demonstrantů, jejich pronásledování do jejich domovů a zatýkání jejich rodin. Režim se také snaží přiživit sektářské rozkoly v nábožensky rozmanité zemi, aby hnutí rozdělil. Úkony policie jsou velmi brutální, což vedlo k nejméně 7 mučednickým úmrtím mezi demonstranty a stovkám zraněných lidí.

V tomto ohledu považujeme za důležité a naléhavé, abychom vyjádřili naši solidaritu s mládeží a lidem Bahrajnu a žádáme tlak na tento režim prostřednictvím prohlášení a dopisů adresovaných velvyslanectvím a konzulátům v zahraničí, které odsuzují praktiky útlaku a represe v zemi, mimo protestů před diplomatickými misemi Bahrajnu požadovat všude, kde je to možné, aby režim naslouchal hlasu lidu a jeho požadavkům.

WFDY oceňuje pokrokové hnutí v Bahrajnu, žádá o hlubší solidaritu s ním a důrazně odsuzuje praktiky režimu. WFDY také vyjadřuje obavy o bezpečnost a životy demonstrantů.