23. března 2011

Prohlášení WFDY k agresi v Libyi


Světová federace demokratické mládeže (WFDY) odsuzuje bombardování Libye silami NATO a jeho členských států pod záminkou ochrany "lidských práv" protestujících, kteří chtěli svrhnout Kaddáfího vládu.

Ve skutečnosti již samotný pouhý akt uznání rebelů jako partnerů pro dialog Evropskou unií a dalšími strukturami představuje provokaci vůči svrchovanosti Libye a nepřijatelný zásah do libyjských záležitostí.


Dvojí standardy imperialismu se dále stávají zjevnějšími, když v případě vstupu saudských jednotek do Bahrain za účelem potlačení pokračujícího lidového hnutí nebo potlačení lidového hnutí v Jemenu, imperialistické státy upřednostňují mlčení, a tak podporují postupující brutální represi.


Osm let po invazi do Iráku a jedenáct let po bombardování Jugoslávie imperialismus stále sází na matení myšlení národů světa, aby ospravedlnil invazi do země s jedinou motivací - ukradení jejích přírodních zdrojů a ovládnutí jejího geostrategického postavení. Pokud by kdy měl mít imperialismus jakékoli čestné obavy o libyjský lid, co by pak ospravedlňovalo vysokou úroveň vztahů mezi Kaddáfího vládou a Francií, Španělskem, Itálií, Portugalskem a samotnými USA až do několika posledních měsíců?

Opakovaně zdůrazňujeme, že odmítáme potlačování práv protestujících v Libyi, ale podtrháváme, že jediným řešením je mírové srozumění mezi všemi stranami uvnitř Libye a že vojenská intervence je naprosto nepřijatelná, a věříme, že pouze libyjský lid je schopen vyřešit své vlastní problémy.