13. února 2012

Prohlášení WFDY o vývoji v Sýrii

Posledních několik měsíců jsme svědky stupňujícího se tempa událostí v Sýrii, kdy země čelí závažným problémům při zachovávání občanského a sociálního míru uprostřed rostoucího násilí a imperialistické hrozby.

Imperialistické mocnosti se svými spojenci v této oblasti tvrdě usilují vytvořit podmínky a využít vzniklou situaci k zásahu v Sýrii a k vnucení svých plánů vlády a kontroly nad syrským lidem. Další důkaz o záměrech a plánech imperialistických zemí provádět v Sýrii politické a vojenské vměšování představuje poslední zasedání Rady bezpečnosti OSN.

V této souvislosti WFDY znovu potvrzuje svůj postoj odmítající jakékoliv formy vnějšího vměšování do vnitřních záležitostí suverénních zemí, jakou je Sýrie, a vyzývá k vnitřním řešením stupňujících se problémů mezi vládou a opozicí.

V této souvislosti je WFDY znepokojena rostoucím násilím v Sýrii a vyzývá k jeho okamžitému zastavení a zahájení vnitřního dialogu pro zajištění mírové budoucnosti Sýrie. Budoucnost vnitřních věcí Sýrie je cestou, která musí být zvolena lidem Sýrie a ne bombami NATO. Syrský lid si může sám vybrat cestu k sociálnímu pokroku a to vždy podle vlastního zájmu a nikoli podle imperialistických plánů USA a jejich spojenců v oblasti. Pro zahájení odvážných plánů usmíření, které budou brát v úvahu potřeby celého syrského lidu, WFDY počítá s vysokou úrovní uvědomělosti v Sýrii.

Modely zahraničních intervencí byly vždy ničivou a krvavou zkušeností pro národy zasažených zemí a jakákoliv intervence v Sýrii zaručí pouze smrt a utrpení pro syrský lid. Odsouzení veškerých plánů USA, EU a Turecka zavést politickou nadvládu vojenskými akcemi v okolí Sýrie je velice důležitým prvkem postoje WFDY k Sýrii.

WFDY bude pracovat, aby ostře bránila těmto zásahům, a bude pokračovat ve svých výzvách za mírová vnitřní řešení existujících problémů prostřednictvím národního dialogu.

Koordinační rada Světové federace demokratické mládeže

Budapešť, 10. 2. 2012