4. května 2008

Prohlášení WFDY za mírový průběh olympijských her v Pekingu

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) požaduje okamžité zastavení provokací imperialismu! WFDY vyzývá všechnu mládež světa ke sjednocení veškerého úsilí k úspěšnému a mírovému průběhu olympijských her v Pekingu, proti všem úmyslům a aktivitám imperialismu. Veškerá lživá propaganda, vytvářená imperialistickými médii, za pomoci řady veřejných vystoupení významných osobností, jak z politické tak umělecké oblasti, je pouze vyjádřením touhy imperialistů po oslabení Číny, která v současnosti tvoří jednu z hlavních překážek nastolení plné nadvlády imperialismu.

Olympijské hry bychom měli vidět jako příležitost pro sportovce a diváky, kdy většina z nich jsou mladí lidé, k výměně zkušeností a, díky přátelství a solidaritě, zintezivnit své vztahy pro sjednocení všech lidí světa, což neplatí jen pro olympijské hry, ale pro sport jako takový. 

Evropská komise, Evropský parlament, USA a další země či struktury nesmí zasahovat do suverenity Číny (či jakékoli jiné země) a nezadatelného práva lidí těchto zemí, vybrat si svoji cestu. 

Proto WFDY přeje olympijským hrám v Pekingu 2008 úspěch a průběh v míru a požaduje okamžité zastavení všech zásahů imperialismu, aby tak mohly proběhnout v positivní a uctivě atmosféře.